info@bidfortrip.com (+374) 55 68-28-08

Lowest price guarantee for all services

If you find a lower price we will refund the difference
21

How it works?

3 simple steps to use

Join us

Make your tours and activities reach millions of customers

BECOME A PARTNER

BECOME A PARTNER

BECOME A PARTNER
Stay in touch and learn more about travel
Be aware of your favorite destinations & attractions

5 reasons to celebrate New Year in Jermuk

Jermuk city is 175 km from Yerevan, in Vayots Dzor province. The city, the...

Best places for horse riding in Armenia

Do you like horseback riding then you will be interested in what you will read in this...

Travellers' experiences

Karen Petrosyan

Karen Petrosyan

Հիանալի փորձառություն Տավուշի մարզում։ Հարթակի շնորհաիվ հնարավորություն ունեցա բացահայտել Տավուշը, ձեռք բերել հետաքրքիր ժամանցի վայրերի տոմսեր ամենամատչելի տարբերակով։

Tom Smith

Tom Smith

Հարթակից գնել եմ հետաքրքիր էքսկուրսիա Լոռու մարզում և շատ գոհ եմ։ Հարմար, հեշտ և հասկանալի կառավարման վահանակի շնորհիվ առանց որևէ խնդրի կատարեցի ամրագրում և մասնակցեցի էքսկուրսիային։

Anastasia Pivakova

Anastasia Pivakova

Շիրակի մարզում հյուրանոցների ընտրության լայն հնարավորություն կա։ Առցանց նամակագրության միջոցով հարցերիս պատասխանները ստացա և կատարեցի վաուչերի գնում։ Հիանալի հնարավորություն է հեշտ և մատչելի գնումներ կատարել։

Book the services of Bid for Trip platform and save money

 

Do you want to have a quality, affordable vacation in Armenia, then our Bid for Trip platform is just for you. Here you can find where to visit in Armenia, what are the available, interesting recreational places that you may not have discovered yet.

Bid for Trip, joint tourism platform, offers a variety of entertainment venues, master classes and other experiences, during which you can discover Armenian culture and cuisine in a unique way. For details, visit here.

Bid for Trip platform also offers exclusive discounts for different regions of Armenia, hotels of Yerevan, guesthouses, rest homes and zones, and other overnight services. Read more about overnight services here

And to make your vacation more memorable, we offer cultural and cognitive, group and individual excursions, excursion packages, extreme tours, hiking and horse racing, about which detailed information and affordable price offer can be found here.

If you prefer  a one-day rest we offer rest in the lap of nature to rent pavilions, hiking accessories, rent bicycles and cars. Check out the rental offers here.

If you prefer family, friends or other gatherings, you are looking for houses and apartments for daily rent, we offer you to get acquainted with the best and exclusive offers here.

The platform offers transportation services, transfers to all directions in Armenia, from a few people to comfortable vehicles for large groups. Check out the offers here.

 

Messages {{unread_count}}
Chat with: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

You: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}